Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta - Friends of the Crib - Malta - Amici del Presepe - Malta - Freunde der Krippe - Malta - Les Amis de la Creche de Noel - Malte - Asociación de Amigos del Pesebre - Malta


Lejn Milied madwar
il-PRESEPJU

 

Home
WELCOME
BENVENUTO
WILKOMMEN
BIENVENIDO
BIENVENUE
MIN AHNA?
IL-PRESEPJU
FULJETT
KALENDARJU
TEKNIKA
KUNTATT
RITRATTI"il-Presepju..."

 il-fuljett ufficcjali tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta

F'din il-pagna tas-sit taghna ser tibdew issibu kopja - pdf- tal-fuljett tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta.  Dan il-fuljett jigi ppubblikat kull tliet xhur u jkun jinkludi diversi informazzjonijiet dwar il-presepju kemm minn Malta kif ukoll barra minn xtutna.  Fih nippubblikaw hsibijiet dwar il-festa sabieha tal-Milied u kif dan jigi ccelebrat f'pajjizi barranin.

Ix-xewqa taghna hija li dan il-fuljett jixxerred hafna izjed milli jippermettulna l-mezzi limitati taghna, ghalhekk hsibna li nibdew intellugh ukoll fuq is-sit elettroniku taghna.

Jekk int dhalt fis-sit b'kumbinazzjoni naghtuk merhba mill-qalb...kompli segwina u ghin fit-tifrix tal-iskop taghna: LI L-MILIED IKUN DEJJEM ICCELEBRAT MADWAR IL-PRESEPJU.

Jekk ghandek xi qraba jew hbieb li tahseb li jista jinteressahom il-presepju, indikalhom dan is-sit li ser jibda jkun aggornat aktar spiss milli kien s'issa.

Nirringrazzjawk tal-ghajnuna...is-sehem tieghek biex inkabbru t-tradizzjoni tal-Presepju fi djar taghna huwa apprezzat u nassigurawk li ser jaghti l-frott.

Biex taqra l-fuljett ikklikkja fuq il-pagna tal-Harga li trid: