Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta - Friends of the Crib - Malta - Amici del Presepe - Malta - Freunde der Krippe - Malta - Les Amis de la Creche de Noel - Malte - Asociación de Amigos del Pesebre - Malta


Lejn Milied madwar
il-PRESEPJU

Home
WELCOME
BENVENUTO
WILKOMMEN
BIENVENIDO
BIENVENUE
MIN AHNA?
IL-PRESEPJU
FULJETT
KALENDARJU
TEKNIKA
KUNTATT
RITRATTI


Kalendarju.....
L-Attivitajiet principali ghall-2017

GIMGHA
17 ta' Frar, 2017
fis-5.45 p.m.

Sala s. Frangisk  Triq Melita,Valletta.
iL-KUNSILL AMMINISTRATTIV
tal-GHAQDA HBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA
JISTIEDEN LILL-MEMBRI TAL-GHADQA
GHALL-LAQGHA GENERALI ANNWALI
ERBGHA
12 ta' April, 2017
niltaqghu hdejn
KRISTU RE - Furjana
fil-5.15 p.m.
ERBGHA TAT-TNIEBRI
 INZURU WIRJIET TAL-GIMGHA L-KBIRA
imtella' minn Dilettanti Maltin
Ghal aktar dettalji u bookings:  9940 6645 jew eMail: charbel@onvol.net

24 u 25 ta' Gunju, 2017

  TWirja ta' Presepji waqt Open Day
organizzata mill-Patrijiet Agostinjani, fil-Kunvent Stu Wistin, Triq l-Ifran, Valletta
Lulju/Awwissu 2017 Isir l-kors dwar il-bini tal-presepju
Fis-Sala Stu Wistin, Triq San Gwann, Valletta
Aktar informazzjoni ful-il-fuljett ta' April jew cempel 9940 6645
Settembru, 2017 Nitkellmu dwar il-prespeju waqt sensiela qasira ta' lectures interessanti.
Ikollna wkoll lectures dedikati lid-dwal fil-presepju.  Dettalji fil-fuljett.
OTTUBRU 2017 JIBDA L-ARMAR FIS-SALA SANTU WISTIN
il-post li fih ser issir il-Wirja ta' din is-sena!
NOVEMBRU, 2017 Il-Presepju Malti se jerga jsiefer!
Tinfetah wirja ta' presepji Maltin f'Caltagirone (il-Belt tal-Presepju fi Sqallijja)
Hu ttamat li tkun organizzata gita ta' hamest ijiem ghal membri u hbieb fi Sqallijja!
Erbgha 6 ta' Dicembru, 2017 Ftuh ta' WIRJA TA' PRESEPJI U SKULTURA TAL-MILIED FI PJAZZA TEATRU RJAL
(Hdejn il-bini tal-Parlament)
Gimgha
8 ta'
Dicembru, 2017
FTUH TAL-WIRJA ANNWALI TA' PRESEPJI
FIS-SALA SANTU WISTIN, TRIQ SAN GWANN U TRIQ ZEKKA, VALLETTA.
It-TLIETA
26 ta' Dicembru, 2017
l-Gita li issa saret parti mill-kalendarju taghna:
Immorru Ghawdex u nzuru presepji mahdumin minn dilettanti Ghawdxin.
Aktar dettalji u bookings fil-Wirja Annwali
Sibt
6 ta'
Jannar, 2018
Serata ta' Eghluq is-Sena
Dettalji jinkisbu waqt il-Wirja Annwali

N.B.  Jistghu jinbidlu xi attivitajiet jew jizdiedu ohrajn matul is-sena.